แฟชั่นในอนาคต มันอยู่ในสีส้ม: ชุดไฟเบอร์ออเรนจ์

พื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลก Salvatore Ferragamo นำเสนอไฟเบอร์แห่งอนาคต The Orange Fiber Collection เป็นแคปซูลที่ยั่งยืนด้วยการทำจากผลไม้ตระกูลส้มชิ้นแรกของโลก

ทุกปีอุตสาหกรรมการกดส้มผลิตได้มากกว่า 700.000 ตันสำหรับการผลิตพลอยได้ที่ต้องกำจัดด้วยค่าใช้จ่ายสูงทั้งจากมุมมองทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สิทธิบัตรที่พัฒนาโดย Orange Fiber ทำให้สามารถแปลงสารตกค้างในกระบวนการผลิตเป็นผ้าที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องถอดวัตถุดิบออกจากอุตสาหกรรมอาหารและใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เพื่อการกำจัด